Image

Καλύτερο για την εργασία, καλύτερο για τη φύση

Απο την ίδρυσή του το 1973, ο Όμιλος PELLENC κατασκευάζει εργαλεία για το γεωργικό τομέα, τους χώρους πρασίνου και τους Δήμους και τις Κοινότητες, σε στενή συνεργασία με τον τομέα με σκοπό να απλουστεύσει την ανθρώπινη εργασία, αυξάνοντας συγχρόνως την παραγωγικότητα. Οι 1489 εργαζόμενοι του Ομίλου PELLENC υπηρετούν με αφοσίωση τις αξίες της αριστείας και σχολαστικότητας στην εργασία τους και εργάζονται με πάθος στο σχεδιασμό, την παραγωγή και το μάρκετινγκ εργαλείων στη πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας. Αναζητούμε ακατάπαυστα νέους τρόπους ώστε η εργασία στη φύση να γίνεται πιο ευχάριστη και πιο αποτελεσματική, με την πεποίθηση ότι είναι πράγματι εφικτό να εργάζεται κανείς αποτελεσματικά και να σέβεται συγχρόνως το περιβάλλον. Σήμερα, ο Όμιλος PELLENC ασκεί ακόμα μεγαλύτερη επιρροή έχοντας την υποστήριξη μίας νέας δομής διακυβέρνησης που μοιράζεται τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοσοφία. Μαζί συνεχίζουμε την αποστολή μας να εργαζόμαστε μαζί με τη φύση στην υπηρεσία της ανθρωπότητας.

Μια απαιτητική περιβαλλοντική πολιτική για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

Η Pellenc εφαρμόζει σύστημα αειφόρου ανάπτυξης με στόχο να περιορίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της. Ο Όμιλος ενσωματώνει αυτή τη φιλοσοφία σε όλο το φάσμα των εργασιών του,ξεκινώντας από τον σχεδιασμό των προϊόντων και συνεχίζοντας πιο πέρα. Η περιβαλλοντική πολιτική της PELLENC στοχεύει στη μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, αξιολογώντας την ανάπτυξη της σ΄όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων της από το στάδιο σχεδιασμού και σε όλα τα επόμενα στάδια. Όπως και ο κύκλος ζωής των προϊόντων που καλύπτει το βιομηχανικό σύστημα που χρησιμοποιείται στη παραγωγή και τις υποδομές που φιλοξενούν το ανθρώπινο δυναμικό και την οργάνωση. Επίσης η PELLENC θέτει στους προμηθευτές της στόχους για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής πολιτικής της.

Image

Προϊόντα σχεδιασμένα να έχουν περιορισμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον από το ξεκίνημα

Τα προϊόντα σειράς ενσωματώνουν «πράσινη» τεχνολογία, αυξάνοντας τις ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών, ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές της αειφόρου ανάπτυξης όσο δυνατόν περισσότερο. Συμμορφώνονται με τα περιβαλλοντικά πρότυπα για τη μείωση της κατανάλωσης των πηγών που χρησιμοποιούνται και των επιπτώσεων του τέλους ζωής των προϊόντων. Οι ομάδες του ομίλου PELLENC επενδύουν 13 εκατομμύρια Ευρώ ετησίως στην Έρευνα & Ανάπτυξη. Έτσι ο Όμιλος είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη προτύπων, κυρίως στον τομέα των κινητήρων.

Βραβεία

Το 2014, η PELLENC βραβεύτηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και από την ADEME στην κατηγορία «Οικολογικό προϊόν για αειφόρο ανάπτυξη».

Σχεδιασμός έξυπνων κινητήρων

Οι κινητήρες που συναρμολογούνται στα μηχανήματα της PELLENC είναι εξοπλισμένοι με συστήματα που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της καύσης, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές CO2 περιορίζοντας επίσης την αποδέσμευση λεπτών σωματιδίων και οξειδίου του αζώτου (NOx).  Η έρευνα & ανάπτυξη της PELLENC στην βελτιστοποίηση του βάρους των μηχανημάτων και του εξοπλισμού της, καθώς και στην ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου κινητήρων (συνδέοντας την λειτουργία των κινητήρων με τις ανάγκες για υδραυλική ισχύ) συμβάλλει στη μείωση κατανάλωσης καυσίμων.

"Μηδενικές εκπομπές" με ισχυρά φορητά εργαλεία

Πρωτοπόρος στους κινητήρες χωρίς ψήκτρες και στην τεχνολογία ιόντων λιθίου, η PELLENC κατά την τελευταία δεκαετία έκανε τεράστιες επενδύσεις στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή μίας πλήρους σειράς ισχυρών φορητών εργαλείων «μηδενικών εκπομπών» για τη συντήρηση χώρων πρασίνου και αστικών τοπίων, για την οπωροκομία, την καλλιέργεια ελαιοδένδρων και την αμπελουργία. Στόχος ήταν ο σχεδιασμός μίας σειράς εργαλείων που παρέχουν τα ίδια επίπεδα απόδοσης (ισχύς, διάρκεια ζωής μπαταρίας, κτλ.) που προσφέρουν οι αντίστοιχοι θερμικοί κινητήρες, όμως χωρίς άμεσες εκπομπές CO2 και με επίπεδα θορύβου κάτω από τα επιτρεπτά όρια που απαιτούν την εφαρμογή προστασίας για τα αυτιά.  Η PELLENC έχει δημιουργήσει μία αναφορά άνθρακα για τα ισχυρά φορητά εργαλεία της, που πληρεί τις συστάσεις της ADEME, με σκοπό την μέτρηση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) και τη σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα εργαλεία θερμικών κινητήρων. Τα αποτελέσματα είναι συναρπαστικά: σε σύγκριση με τα αντίστοιχα πετρελαιοκίνητα εργαλεία, τα ισχυρά φορητά εργαλεία της PELLENC εκπέμπουν 120 φορές λιγότερα αέρια θερμοκηπίου, και μόνο έμμεσα, σε σχέση με την ηλεκτρική ισχύ που χρησιμοποιούν.

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ SELION + ΜΠΑΤΑΡΙΑ ULiB SELION + SOLERION
ΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ + ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ + ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΕΜΕΣΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Ισοδύναμο άνθρακα/ώρα (CO2) 4084 gr. 34 gr. 0 gr.
Ισοδύναμο άνθρακα/ώρα (CO2) 24.5 Kgr. 0.204 Kgr. 0 Kgr.
Ισοδύναμο άνθρακα/ώρα (CO2) 4.900 τόνοι 0.040 τόνοι 0 τόνοι

Μείωση ηχορύπανσης

Τα ισχυρά φορητά εργαλεία της PELLENC συμμορφώνονται με τις εξής οδηγίες:
• N° 2003/10/CE που σχετίζεται με τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας στην έκθεση των εργαζομένων στους κινδύνους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος),
• N° 2000/14/CE, σχετικά με τις εκπομπές θορύβου από εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε ανοικτούς χώρους.
Tα ισχυρά φορητά εργαλεία της PELLENC λειτουργούν με ηλεκτρισμό, με κινητήρες χωρίς ψήκτρες, γεγονός που τα κάνει τα πιο αθόρυβα εργαλεία στην αγορά, σε αντίθεση με τα πετρελαιοκίνητα εργαλεία. Η ηλεκτρική τεχνολογία της PELLENC μειώνει τον αριθμό των εξαρτημάτων στα εργαλεία (χωρίς συμπλέκτη) καθώς και τη κίνηση των μηχανικών μερών, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές θορύβου. Επιπλέον, και σε αντίθεση με τα πετρελαιοκίνητα εργαλεία που είναι συνέχεια εν λειτουργία, οι κινητήρες χωρίς ψύκτρες της PELLENC σταματούν πλήρως να λειτουργούν μεταξύ των κοπών. Έτσι ακόμα και το χαμηλό επίπεδο θορύβου του, περιορίζεται κατά την λειτουργία, προς όφελος του χρήστη και του γειτονικού χώρου. Τα εργαλεία της PELLENC έχουν επίπεδα θορύβου κάτω από το όριο που θεσπίζουν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή προστασίας για τα αυτιά (<86 dB). Έτσι δεν χρειάζεται να φοράτε προστατευτικά ακουστικά όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία της PELLENC.

Προστασία της βιοποικιλότητας και της χλωρίδας

Τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός και τα εργαλεία της PELLENC έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με τη χρήση μη μεταλλικών, βιοδιασπώμενων λαδιών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στους μεταφορείς, τις κεφαλές συλλογής και τον εξοπλισμό αμπελουργίας, καθώς και για εργαλεία όπως αλυσοπρίονα και κλαδευτήρια. Τα μηχανήματα της PELLENC έχουν σχεδιαστεί να είναι όσο δυνατόν πιο ελαφριά για τη μείωση της συμπίεσης του εδάφους και των επιπτώσεων στις ρίζες των φυτών (αμπέλια, ελιές, κτλ.) καθώς περνούν οι μεταφορείς.Τα προϊόντα της PELLENC συμμορφώνονται με τους κανονισμούς που διέπουν τη χρήση βαρέων μετάλλων και τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών που βλάπτουν το περιβάλλον. Το ιόν λιθίου που χρησιμοποιείται στα συστατικά των μπαταριών μας, δεν είναι βαρύ μέταλλο, και είναι κατά 80% ανακυκλώσιμο. Τα υδροδιαλυτά χρώματα που χρησιμοποιούνται εφαρμόζονται σε θαλάμους με ελεγχόμενη φιλτραρισμένη ατμόσφαιρα. Για ψεκασμό η PELLENC έχει σχεδιάσει τεχνολογίες για την βελτιστοποίηση της δοσολογίας και τη μείωση της μετατόπισης, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης και την αποφυγή διασποράς των ζιζανιοκτόνων στο περιβάλλον, βοηθώντας έτσι στη προστασία της βιοποικιλότητας. Τα μηχανήματα και συστήματα ψεκασμού της PELLENC έχουν σχεδιαστεί με βάση τα ακόλουθα πρότυπα:
• ISO 4254-6:2009 σχετικά με τις προδιαγραφές ασφαλείας και την επαλήθευση του σχεδιασμού και της κατασκευής μεταφερόμενων, ημιμεταφερόμενων, συρόμενων και αυτοκινούμενων γεωργικών ψεκαστήρων που χρησιμοποιούνται μόνο από έναν χειριστή και προορίζονται για την εφαρμογή ζιζανιοκτόνων και υγρών λιπασμάτων.
• NF12761-1 και NF12761-3, για ψεκαστήρες και απλωτήρες υγρών λιπασμάτων - περιβαλλοντική προστασία.